Welkom op het platform waar je real-time, lokale irrigatieadviezen kunt raadplegen voor je percelen!

Studies voorspellen vaker droogte tijdens de zomer. Bovenop de hogere irrigatiebehoefte van de gewassen, staan waterreserves steeds meer onder druk. Efficiënt omgaan met de watervoorraden wordt steeds belangrijker. Met irrigatieadvies op maat, weet je wanneer je hoeveel water best toedient voor je verschillende percelen en teelten.

Ons advies maakt gebruik van lokale weerstations, vochtmetingen en de gewasgroei om het waterverbruik te berekenen in een model. De teelt en bodem bepalen hoeveel de bodem kan uitdrogen zonder schade (de interventiedrempel). Het model laat via het platform weten wanneer het bodemvocht deze drempel nadert, en hoeveel er geïrrigeerd moet worden om het bodemvocht terug aan te vullen. Medewerkers van het Proefstation voor de Groenteteelt komen langs om de nodige veldmetingen te doen. Het enige dat je als teler tijdens het seizoen zelf regelmatig moet aanvullen zijn de uitgevoerde irrigatiegiften. 1. Meld je aan via irrigatie@proefstation.be voor het aanmaken van een account. We bespreken dan samen welke percelen worden opgevolgd.
 2. Opstart: Per perceel selecteren we de invoergegevens over het type teelt, bodem en diepte van de wortelzone. Vervolgens koppelen we het perceel aan het dichtstbijzijnde meteostation, zodat de gegevens automatisch worden doorgestuurd. Ook informatie over grondwater (indien minder dan 2m diep) kan in rekening gebracht worden.
 3. Raadpleging advies en opvolging tijdens het seizoen:

  Wanneer je inlogt op het platform, zijn de verschillende percelen onder irrigatieadvies zichtbaar. Het overzicht geeft aan welke percelen tegen welke datum een irrigatiegift verwachten voor optimale gewasgroei.

  Het enige dat je als teler tijdens het seizoen zelf regelmatig moet aanvullen zijn de uitgevoerde irrigatiegiften. Hierbij wordt het tijdstip van irrigatie en hoeveelheid gevraagd.

  De andere gegevens komen automatisch binnen, of worden door medewerkers van het Proefstation voor de Groenteteelt opgeladen (zoals bodemeigenschappen, vochtstalen en peilmetingen…).

 • Bij aanvang van het advies moet er eenmalig een bodemstaal genomen worden van het perceel om de bodemeigenschappen in kaart te brengen. Op basis daarvan (samen met de teelt) wordt de interventiedrempel bepaald.
 • Tijdens het seizoen komt er regelmatig een medewerker van het Proefstation voor de Groenteteelt langs om bodemvochtstalen te nemen. Zo gaan we na dat de berekende waarden ook overeenkomen met veldmetingen.
 • Onderzoekers van het Proefstation voor de Groenteteelt volgen mee het advies op, en sturen bij indien nodig.
Het advies wordt bepaald door een model dat het bodemvocht in de wortelzone simuleert. Het is gebaseerd op goed bestudeerde hydrologische berekeningen gepubliceerd door de FAO . Het Proefstation voor de Groenteteelt voerde aanpassingen uit en kalibreerde het model op basis van proefvelddata en onderzoeksprojecten. Dit platform biedt als voordeel dat het vernieuwde model kan draaien op lokale gegevens. Gegevens omvatten weersparameters, bodemeigenschappen, peilmetingen en irrigatiegiften. Hoe preciezer de gegevens, hoe beter het advies.


Indien er bodemvochtsensoren aanwezig zijn, kunnen we deze ook op het platform zichtbaar maken indien gewenst en de nodige API links beschikbaar zijn. Momenteel dienen ze louter aanvullend op het model. In de toekomst is het wel denkbaar om het advies ook rekening te laten houden met de gegevens van de bodemvochtsensoren.
Het advies houdt (nog) geen rekening met de voorspelde neerslag omdat er een grote onvoorspelbaarheid op zit. De landbouwer kan zelf inschatten of de geadviseerde watergift deels kan ingevuld worden door neerslag of hij best irrigeert. Eenmaal er regen gevallen is, wordt de geregistreerde neerslag door het weerstation wel in rekening gebracht voor het advies van de volgende dagen.
Dat kan, maar is afhankelijk van irrigatiesturingssysteem en moet dus geval per geval bekeken worden.
Dit model is tot stand gekomen met steun van het LIFE Aclima project en het SmartGrowers Interreg project.
The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE 20 CCA_BE_001720.